1416
कुल आश्रित् [Currently Residing]
7038
उद्धार [Rescue]
2712
पारिवारीक मिलन् [Family Reunion]
604
सामुदायिक पुनर्स्थापना [Community Rehabilitation]
761
निधन् [Demise]
महिला [Female]
609
पुरुष [Male]
806
 
महिला [Female]
2702
पुरुष [Male]
4334
 
महिला [Female]
1163
पुरुष [Male]
1549
 
महिला [Female]
182
पुरुष [Male]
422
 
महिला [Female]
252
पुरुष [Male]
509
stories
video
एउटा पागल समाजसेवी जसले आमाबुवालाई पनि आश्रममै राख्यो | Yaksha Prashna | Ramji Adhikari

Awards
Contact Details
our activities

With the goal of fostering humanity, philanthropy, people's social spirit and building up good and decent citizens, innovative activities

गङ्गा-लक्ष्मी उप्रेती स्मृति सम्मानबाट रू. ५१ हजार...

काठमाण्डौ महानगर प्रमुख शाहको मानवसेवा आश्रम अवलोक...

सामाजिक सञ्जालमा राखेको आधा घण्टामा परिवार सम्पर्क...

Media Coverage

Having to take them back to Nepal's streets and public places after a one-day feast forced them to live a miserable life.

News of Nepal

Manavsewa Ashram rescuing road dependent people by opening a branch in Nepalgunj

By News of Nepal - 2079-01-08
Kathalika
'Manavsewa Ashram' born of a question
Others
Food aid worth Rs. 50,000 to Manavaseva Ashram by Morang Yuwa Samaj
Nayapatrika
Kathmandu Metropolitian City building 'Manavsewa Ashram' in the name of martyr Dharmabhakta Mathema
Lumbini Sanchar
मानवसेवा आश्रमको उद्धार पछि फलामे साङ्लो मुक्त बनेका जागेश्वरको पारिवारिक पुनर्मिलन